Warning: Undefined array key "options" in /home/users/ltuczynski/public_html/agro-patent.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194

Nawozy Wapniowe

WAPNO NAWOZOWE

Wapno nawozowe jest szeroko wykorzystywane w rolnictwie do regulacji kwasowości gleby oraz poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego. Wapno nawozowe tlenkowe oraz węglanowe poprawiają żyzność gleby zapewniając odpowiednią ilość składników mineralnych i organicznych dla prawidłowej struktury gleby umożliwiającej optymalną wymianę powietrza i wody. Poprzez kontrolę kwasowości umożliwia roślinom lepsze wchłanianie nawozów.

NAWOZY TLENKOWE I TLENKOWO-WĘGLANOWE

Wapno nawozowe w formie tlenkowej produkowane jest z wyselekcjonowanych złóż skał w procesie ich kontrolowanego wypału i obróbki mechanicznej. Produkty dostępne są w formie niezawierającej magnezu (CaO) lub zawierającej magnez (CaO+MgO). Nawozy wapniowe zawierające magnez otrzymywane są poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych i charakteryzujących się wysoką jakością złóż dolomitu, natomiast produkty niezawierające magnezu wytwarza się ze skały wapiennej.

W zależności od aplikacji produkty dostępne są w formie tlenkowej oraz tlenkowo-węglanowej o zoptymalizowanej zawartości CaO oraz odpowiedniej granulacji. Dzięki wybiórczemu frakcjonowaniu cząstek nawozu możemy równomiernie aplikować nawóz przy znacznie zredukowanym pyleniu.

Wapno nawozowe tlenkowe i tlenkowo-węglanowe niezawierające magnezu:

 • Oxyfertil® Mix Ca – wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe sypkie 
 • Oxyfertil® Ca – wapno nawozowe tlenkowe frakcjonowane 
 • Wapno nawozowe tlenkowe sypkie

Wapno nawozowe tlenkowe i tlenkowo-węglanowe zawierające magnez:

 • Oxyfertil® Mix Mg– wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe magnezowe sypkie 
 • Oxyfertil® Mg – wapno nawozowe tlenkowe magnezowe frakcjonowane 
 • Wapno nawozowe tlenkowe magnezowe sypkie

Wapno nawozowe w formie tlenkowej produkowane jest z wyselekcjonowanych złóż skał w procesie ich kontrolowanego wypału i obróbki mechanicznej. Produkty dostępne są w formie niezawierającej magnezu (CaO) lub zawierającej magnez (CaO+MgO). Nawozy wapniowe zawierające magnez otrzymywane są poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych i charakteryzujących się wysoką jakością złóż dolomitu, natomiast produkty niezawierające magnezu wytwarza się ze skały wapiennej.

W zależności od aplikacji produkty dostępne są w formie tlenkowej oraz tlenkowo-węglanowej o zoptymalizowanej zawartości CaO oraz odpowiedniej granulacji. Dzięki wybiórczemu frakcjonowaniu cząstek nawozu możemy równomiernie aplikować nawóz przy znacznie zredukowanym pyleniu.

Wapno nawozowe tlenkowe i tlenkowo-węglanowe niezawierające magnezu:

 • Oxyfertil® Mix Ca – wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe sypkie 
 • Oxyfertil® Ca – wapno nawozowe tlenkowe frakcjonowane 
 • Wapno nawozowe tlenkowe sypkie

Wapno nawozowe tlenkowe i tlenkowo-węglanowe zawierające magnez:

 • Oxyfertil® Mix Mg– wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe magnezowe sypkie 
 • Oxyfertil® Mg – wapno nawozowe tlenkowe magnezowe frakcjonowane 
 • Wapno nawozowe tlenkowe magnezowe sypkie

NAWOZY WĘGLANOWE

Wapno nawozowe w formie węglanowej produkowane jest w procesie kruszenia i mielenia wyselekcjonowanych złóż skaly wapiennej. Nawozy węglanowe (CaO) otrzymywane są poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych i charakteryzujących się wysoką jakością złóż. Produkty są rekomendowane na gleby lekkie i średnie. W zależności od zastosowania nawozy węglanowe dostępne są o zoptymalizowanej zawartości CaO oraz granulacji. Dzięki wybiórczemu frakcjonowaniu cząstek nawóz możemy równomiernie aplikować przy znacznie zredukowanym pyleniu.

Wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu:

 • Rol-Gran Ca 50, Rol-Gran Extra Ca 50 – wapno nawozowe węglanowe granulowane
 • Bukowiak, Wojcieszowiak, Opolwiak – wapno nawozowe węglanowe drobno mielone
 • Wapno nawozowe węglanowe podstawowe